ARO Özel Güvenlik ve Eğitim
ana sayfa hakkımızda eğitim özel güvenlik mevzuat yazılar geçişler iletişim
    -     ÖZEL GÜVENLİKTE NE KADAR ÇOK İŞ İMKANI OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNUZ?    -     TÜRKİYEDE İLK VE TEK! ÖZEL GÜVENLİK ve YENİLEME RESMİ İMTİHAN SORU VE CEVAPLARI EĞİTİM KISMIMIZDA! YARARLANIN!    -     DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE 0224 2721554 NOLU TELEFONUMUZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.    -     HER HAFTA GÜNDÜZ VE AKŞAM KURSLARIMIZ AÇILMAKTADIR.    -     EĞİTİM SONUNDA MEMNUN KALMAYANLARIN KURS ÜCRETİNİN TAMAMINI İADE EDİYORUZ!    -

ARO Özel Güvenlik ve Eğitim

"önce eğitiyoruz, sonra güvenliğinizi sağlıyoruz"


  Başlangıç sayfanız yapın!
  Favorilere ekleyin!
kullanıcı giriş   Site üyeleri giriş / kayıt
yazı   Haber gönderin
moodle   Çevrimiçi özel güvenlik eğitimi
moodle giriş   Çevrimiçi eğitim programına giriş

Sık Sorulan Sorular


Kategori: Ana Sayfa -> Özel Güvenlik Eğitimi
alt kategorileri

Soru

Yanıt

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nedir?


 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. En az sekiz yıllık ilköğretim,yada ortokul,lise veya dengi okul mezunu olmak,

 3. 18 yaşını doldurmuş olmak,

 4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 5. Kamu haklarından yasaklı olmamak,

 6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,

 7. 14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Üst
Silahlı özel güvenlik eğitimi için gereken belgeler nelerdir?

  Özel güvenlik eğitimi alabilmek için kurslara kayıt esnasında istenen belgelerde Mayıs 2005 itibari ile Asayiş Daire Başkanlığının yayınladığı genelge ile değişiklikler olmuştur.Silahlı eğitim almak için 21 yaşın doldurulması zorunludur ve sağlık raporu devlet hastahanesinden alınması gereklidir.Bu genelgeye göre:
  1-Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi
  2-Nüfüs cüzdanının fotokopisi (1adet)
  3-Muhtardan alınan 1 adet ikametgah senedi
  4-Altı adet vesikalık fotoğraf kurslara kayıt için yeterlidir.
  Kurslar tamamlandıktan sonra merkezi sınavlara girecek olan kursiyer sınavdan geçer not alırsa,kurs verilen eğitim kurumu tarafından hazırlanacak sertifikayı aşağıdaki belgelerle birlikte dosya halinde illerdeki özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmesi zorunludur.Emniyetin yapacağı güvenlik soruşturması olumlu olursa beş yıl geçerli valilik onaylı kimlik kartları verilecektir.

 1. 1 (Bir) Adet diploma fotokopisi (Noter tasdikli),1 asıl

 2. 3 (Üç) Adet nüfus cüzdanı fotokopisi

 3. Adli sicil kaydı,1 asıl

 4. Dört adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmayacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

 5. Sağlık kurulu raporu-Devlet hastahanesinden alınması zorunludur- (Psikiyatri, psikopati, nöroloji, göz, KBB, ortopedi kısımlarından olacak) ve raporun karar kısmında "Özel Güvenlik Görevlisi olur" ibaresi bulunması gerekmektedir.1 asıl

 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği(NOT:Yirmibir yaşı bitirmiş olması zorunludur) (Nüfus idaresinden Emniyet Müd. verilmek üzere),1 asıl

 7. İkametgah ilmühaberi (muhtardan),2 asıl

 8. Arşiv Araştırma Formu (Resimli, daktilo ile kayıt esnasında doldurulacaktır.),1 asıl

Üst
Silahsız özel güvenlik eğitimi için gereken belgeler nelerdir?

  Özel güvenlik eğitimi alabilmek için kurslara kayıt esnasında istenen belgelerde Mayıs 2005 itibari ile Asayiş Daire Başkanlığının yayınladığı genelge ile değişiklikler olmuştur.Bu genelgeye göre:
  1-Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi
  2-Nüfüs cüzdanının fotokopisi (1adet)
  3-Muhtardan alınan 1 adet ikametgah ilmuhaberi
  4-Altı adet vesikalık fotoğraf kurslara kayıt için yeterlidir.
  Kurslar tamamlandıktan sonra merkezi sınavlara girecek olan kursiyer sınavdan geçer not alırsa,kurs verilen eğitim kurumu tarafından hazırlanacak sertifikayı aşağıdaki belgelerle birlikte dosya halinde illerdeki özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmesi zorunludur.Emniyetin yapacağı güvenlik soruşturması olumlu olursa beş yıl geçerli valilik onaylı kimlik kartları verilecektir.

 1. 1 Noter tasdikli diploma,1 asıl
 2. 3 (Üç) Adet nüfus cüzdan fotokopisi

 3. Adli sicil kaydı,1 asıl

 4. Dört adet vesikalık fotoğraf ( Fotokopi olmayacak ve son 6 ay içerisinde çelikmiş olacak)

 5. Sağlık kurulu raporu (Psikiyatri, psikopati, nöroloji, göz, KBB, ortopedi kısımlarından olacak) ve raporun karar kısmında "Özel Güvenlik Görevlisi olur" ibaresi bulunması gerekmektedir.(Polikliniklerden alınabilir)1 asıl

 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus idaresinden Emniyet Müd. verilmek üzere),1asıl

 7. İkametgah ilmühaberi (muhtardan),1 asıl

 8. Arşiv Araştırma Formu (Resimli, daktilo ile kayıt esnasında doldurulacaktır.),1asıl

Üst
Ortaokul mezunları özel güvenlik eğitiminden yararlanabilir mi?

Evet ortaokul mezunlarıda 27.04.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5335 nolu kanunun 23.maddesine göre silahsız olarak özel güvenlik eğitimi almaya hak kazanmışlardır.

Toplam 11 ders ve 90 saatlik bir eğitim alabilmektedirler.

Üst
Yazılı ve uygulama sınavlarının detayları nelerdir?

1-Yazılı imtihan için adaylar kendilerine bildirilen imtihan merkezlerinde belirtilen saatten en geç bir saat önce hazır bulunacaklardır.
2-Adayların gireceği imtihan merkezleri imtihandan önce belli olacaktır.
3-Sınav merkezlerine ucu açık iki kurşun kalem,uygun silgi ve kalemtraşla gitmek gereklidir.
4-Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması,adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır.
Sınavlar A ve B diye adlandırılan aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı olan iki ayrı soru kitabında toplanılmıştır.Yanyana oturan adaylara A ve B soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonu toplanacaktır.
5-Yazılı sınav silahsız eğitim alanlar için 100 sorudan oluşmaktadır ve imtihan süresi 120 dakikadır.Silahlı eğitim alanlar için 125 soru sorulmakta ve imtihan süresi 150 dakikadır.İlave sorulan 25 soru silah bilgisi ile ilgili sorulardır ve her doğru cevap iki puandır.Yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir.Silahsız eğitim alanlar soruların en az 60 tanesini doğru olarak cevaplaması gereklidir.
6-Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi,nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır.Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.
7-Silah bilgisi için yapılacak imtihanlar en az iki gün sürecektir.Adaylara hangi gün poligonda olmaları duyurulacaktır.
8-Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış on puan olarak değerlendirilecektir.Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150,atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir.Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 adet sorudanen az 50 puan almak zorunludur.Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az yetmiş olması gereklidirki ortalama puan 60 ve üstü olsun,aksi halde başarısız olunacaktır.
9-Atış sırasında eğitim kurumlarının silahları kullanılacaktır.Silah almayan eğitim kurumları bir sonraki sınava katılamayacaktır.
10-Sınavların değerlendirme sonuçları internetten yayınlanacaktır.
ÖNEMLİ NOT:TC Kimlik numaralarını yanlış kodlayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Tüm adaylara ARC olarak başarılar diliyoruz.

Üst
90 saatlik silahsız özel güvenlik eğitimini bitirdim. Şimdi silahlıya cevirmek istiyorum. Ek 30 saatlik eğitimi daha önce eğitim aldığım kurumda almak zorunda mıyım? Yoksa istediğim eğitim kurumunda alabilir miyim?

Silahsız sertifika almış iseniz Silahlı eğitiminizi istediğiniz Eğitim Kurumundan alabilirsiniz.

Üst
Bir şirkette çalışırken aldığım sertifikayla, başka bir şirkette görev yapabilir miyim?

Sertifikanızla Türkiye'nin her yerinde istediğiniz şirkette görev yapabilirsiniz.

Üst
Valiliğin vermiş olduğu sertifika 5 yıllığına geçerli. Beş yıldan sonra ne olacak?

5 yılın sonunda ilave eğitim alarak sertifikanızı 5 yıl süre için uzatabileceksiniz. Her 5 yılda bir ilave eğitim almanız şarttır.

Üst
Özel güvenlik yenileme egitimi nasıl olacak? Kişi sadece eğitim mi alacak, yoksa eğitim aldıktan sonra tekrar sınava girecek mi?

Özel Güvenlik Sertifikası alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Beş yılın sonunda 60 saatlik yenileme eğitimine ve eğitim sonrası imtihana girmek zorunludur. İmtihanı kazananlar sağlık raporuda alarak kimlik kartlarını 5 yıllık süre için yenileyeceklerdir.

Üst
Silahlı ve silahsız eğitimden sonra sınava girdim. Silahsız eğitimin sorularını başarıyla yanıtladım ancak silah sorularında ve atışta başarısız oldum. Silahsız eğitim sınavını vermiş sayılır mıyım?

Yazılı imtihanda sorulan ortak 100 sorudan 60 puan ve üstünde almış iseniz, silahlı kısmından başarısız da olsanız, sınav sonrası eğitim kurumunuza dilekçe verip sertifikanızı silahsız olarak alabilirsiniz.

Üst
Silahlı eğitim sınavında 25 soru var. Bu soruların kaçta kaçını dogru yapmak zorundayız?

Silah imtihanı yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamalı bir imtihandır. 25 sorunun puan karşılığı 50'dir.5 adet atıştan hedefe tutan her merminin 10 puan olduğunu düşünürseniz silahlı kısımdan alacağınız toplam puan minumum 50 olduğunda, yazılı imtihan olacağınız 100 sorudan oluşan ortak imtihandan minumum 70 puan almalısınız.

Üst
Ben şubat ayının son haftasında başlayacak kursa kayıt olmayı düşünüyorum. Sınav mart ayında olacağına göre ben bu sınava mı gireceğim yoksa 3 ay sonraki sınava mı?

Bugüne kadar uygulanan yöntem Şubat ayı içinde kursu bitirenlerin Marttaki sınava girmesi şeklindedir. Siz üç ay sonraki, senenin ikinci sınavına girebilirsiniz.

Üst
Ben şu anda yüksek okul 2. sınıf ögrencisiyim. Hem okula gidip, hem de kursunuza katılmak istiyorum. Kursunuzu başarıyla bitirdikten sonra, sizin bize iş bulma imkanınız var mı?

Silahlı özel güvenlik eğitimi alabilirsiniz. Kursiyerlerimizin tamamına yakını iş sahibi olmuşlardır.

Üst
Arşiv araştırma formu nasıl alınır?

Kursa katıldığınız eğitim kurumu size boş bir kopyasını verecek ve daktiloda dolduracaksınız.

Üst
Tüzüğe göre silahlı özel güvenlik belgesi sahibi olmak için 21 yaş sınırı var. Bu yaş doldurulmadan kurs alınabiliyor mu? Eğer alınıyorsa silahlı belgeyi almak için yaşın dolmasını mı bekliyoruz yoksa, yaş dolduktan sonra yine bir eğitim alıp daha sonra mı silahlı güvenlik belgesi alıyoruz?

21 yaşını doldurmamıs lise mezunlarının silahlı özel güvenlik eğitimine alınmamaları gereklidir. Yaşınızı tam olarak doldurmadı iseniz tavsiyemiz öncelikle silahsız özel güvenlik eğitimi almanız ve yaşınızı doldurduktan sonra ilave eğitim alıp imtihana girerek silahlı özel güvenlikçi kimlik kartınızı almanızdır.

Üst
Özel güvenlik sınavında TC kimlik numarası yerine, nüfus cüzdanımın seri numarasını yazdım. Sınavım iptal olur mu?

Sınav sonucunuz Başarısız olacaktır. Optik okuyucu sizinle ilgili bilgiye TC Kimlik numarası ile ulaştığı için sizi tanımlayamayacak ve soruların tamamını doğru işaretleseniz bile sizi tanımlayamadığı için sonucunuz Başarısız olarak belirtilecektir.

Üst
Özel güvenlik görevlisi belgesini aldıktan sonra yakın takip görevi yapmak istiyorum, nerelerde iş bulabilirim?

Bu belgeyi aldıktan sonra özel dedektiflik yapamazsınız. Kanunu çıkma aşamasında, beklemelisiniz.

Üst
Ben 4 yıllık ünüversite mezunuyum. Spor salonunda antrenör olarak çalışıyorum. Lisanslı ve vucut geliştirme yarışmalarına girecek derecede iyi bir vucuta sahibim. 100 kg 177 boyundayım ama kas, yağ yok. Sertifikayı almayı düşünüyorum fakat o uniformayı giyip sıradan güvenlik görevlisi olarak kendimi harcamak istemiyorum. Sivil güvenlik görevlisi olarak ya da yönetici konumunda görev alma şansım var mı? İlerde yükselme imkanı mevcut mu?

4 yıllık üniversite mezunu olduğunuz için sertifikanızı aldıktan sonra yönetici olarak çalışma imkanınız vardır. Her meslekte olduğu gibi özel kişilerin özel güvenlikte de tatmin edici yüksek ücret aldıkları konumlar mevcuttur.

Üst
Yakın zamanda güvenlik sertifikası için kursa gittim. Bir danışmanlık şirketinden ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Risk Değerlendirme Eğitimi almak için başvuruda bulundum. Bu eğitimlerin iş bulmamda bana bir katkısı olur mu?

Özel Güvenlik mesleğini icra etmeniz için belirttiğiniz Kalite sistemlerinin iş bulmanızda katkısı olmaz.Fakat bu sertifikalar sayesinde farklı alanlarda iş bulabilirsiniz.

Üst
Atış sınavından 20, diğerlerinden de 55 ve 40 puan aldım. Sınavı kazanamadım. Sınavı kazanmak için kaç puan almak lazım?

Minumum toplam 119 olması zorunludur. Siz 115 te kalmışsınız. Sonuç Başarısız.

Üst
Ben üniversite mezunuyum. Yöneticilik için sınava girdim. Büyük ihtimalle de sınavı kazanacağım. Sınavda gerekli puanı aldıktan sonra bütün evrakları tamamlamadan yönetici olarak atanabilir miyim? Atamaya belgelerin çıkarılmasını beklemeden başvurabiliyor muyum?

Öğretmen olarak göreve başlarsam, yöneticilikten istifa etmek zorunda mıyım? İkisi bir arada yürütülebilir mi?

Yönetici atanabilmeniz için kimlik kartınızı çıkartmanız şarttır. Yöneticilik yaparken aynı zamanda kanuna göre eğitiminiz uygunsa öğretmenlikte yapabilirsiniz.

Üst
18 yaşına girmeme 5 ayım var. Bu süre zarfında ocak ayında olacak sınava girebilir miyim?

5188 sayılı kanuna göre ancak 18 yaşını doldurduktan sonra silahsız eğitim alabilirsiniz.

Üst
1994 senesinde Almanya'da yakın koruma eğitimi aldım. Eğitimim yakın koruma (bodyguard), silahlı eğitim ve araçlı eğitimden ibarettir. Bu eğitimden aldığım diplomalar burada geçerli midir?

Almanyada aldığınız diplomalar Türkiyede geçerli değildir. Fakat işe yerleştirmede Türkiye'de 5188 sayılı kanuna uygun olarak alacağınız sertifikadan sonra size ayrıcalık kazandırabilir.

Üst
Güvenlik görevlisi kartını aldıktan 5 yıl sonra, sertifika yenilenirken, eğitim ve küçük çaplı bir sınav olduğu doğru mu?

Güvenlik çok önemli bir kavramdır. Bu sebeple bilgilerin güncellenmesi ve eğitim sonunda sınav yapılması zoruludur. Her 5 yılda eğitim ve akabinde sınav yapılacaktır.

Üst
Sınava girip silahsız sertifika almak istiyorum ancak güvenlik memuru arkadaşlarla yaptığım konuşmalarda torpilin yoksa iş bulamazsın gibi
şeyler konuşuluyor. Bu sertifika alınması mecburi değilken bir kaç yere başvurdum, işe alınmadım. Hiçbir sabıkam, sicilim yok, askerliğimi başarıyla tamamladım. Acaba torpilli olmak gerekli mi?

Bahsettiğiniz konu toplumun kapanmayan bir yarasıdır. İşe göre adam yerine adama göre işten bu toplum çok kaybetti. Ciddi ve kaliteli kurumlarda torpil kesinlikle çalışmaz. Bu tip kurumlarla çalışmanızı temenni ediyoruz.

Üst
30 yaşında ve lise mezunuyum. Özel güvenlik kursuna silahlı olarak başvurmuştum. Çalıştığım şirket yanlışlıkla beni silahsız olarak kayıt ettirmiş. Kurs yeni başladı. Daha üçüncü derse gidiyoruz. Ben bu silahsız başlangıcımı silahlıya çevirme şansım olup olmadığını öğrenmek istiyorum.

Bir dilekçe vererek sorunu çözebilirsiniz. Silahlı eğitim başlangıcında kursunuz özel güvenlik şube müdürlüğüne bildirim yaptığında sizin dilekçenizide ekleyerek sizi silahlı eğitim alacak öğrenciler arasında gösterir ve siz de imtihana silahlı girebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için şart olanlar 21 yaşını doldurmuş olmanız ve lise mezunu olmanızdır.

Üst
Benim terhis kağıdımda uzman çavuş olamaz yazıyar. Askerde hiç ceza almadım, hatta takdir aldım. Bu terhis belgemdeki uzman çavuş olamaz yazısı nedeniyle bir sorun olurmu? Ben de özel güvenlik görevlisi olabilir miyim?

Ortaokul ya da lise mezunu iseniz terhis kağıdındaki yazınızın özel güvenlik görevlisi olmanızda etkisi olmaz.

Üst
Ben güvenlik kursuna Ankara'da bir şirkette katıldım ve şu an Sinop'tayım. Sınavı kazandığımı gösteren belgeyle, diğer işlemlerimi de Ankara'ya gitmeden Sinop'ta halledebilir miyim?

İşlemlerinizi Sinop'ta tamalayabilirsiniz.

Üst
Eğitim aldığımız özel güvenlik kursu Emniyet tarafından kapatılıyor. Ben Aralık 2006'da eğitimimi tamamlayıp, 25 Şubat 2007'de sınava girecekken, başka bir özel güvenlik kursuna transfer edildiğim için 29 Nisan 2007'deki sınava girmek zorunda kaldım. Benim durumumda 50 kursiyer var. Hukuki olarak ne yapabiliriz?

Aralık 2006 da tamamladığınız eğitim fesh edilmiş olan eğitim kurumunuzca resmen Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirilmiş olsa ve şube tarafından bilgileriniz sisteme girilmiş olsa şu anki mağduriyetinizi yaşamazdınız. Anlaşıldığı kadarı ile bu işlemler yapılmamış ve süre aşımı olduğu için bir sonraki imtihana kalıyorsunuz. Tavsiyemiz öncelikle ilgili Özel Güvenlik Şube Müdürü ile görüşmenizdir.

Üst
Bir kamu kuruluşunda Özel Güvenlik Teşkilatında 17 Yıldır çalışıyorum. Valiliğin vermiş olduğu silahlı kimlik kartı geçerlilik süresi 26.06.2009'da bitiyor. Silahlı Kimlik kartının yenilenmesinde bizim gibi çalışanlar da eğitim ve imtihandan geçecekler mi?

Bugüne kadar iş yaparken tabi olduğunuz 2495 sayılı yasa 2004 yılı Haziran ayında 5188 sayılı yasanın çıkması ile son bulmuştur. Sizin gibi 2495 sayılı kanun kapsamında olanlara 5 yıl müktesap hak tanınmıştır. 26.06.2009 tarihinden itibaren müktesap hakkınız bittiğinden sizin gibi yaklaşık 120.000 (yüzyirmi bin) kişinin silahlı yada silahsız eğitim alıp 5188 sayılı kanuna göre kimlik kartınızı almanız zorunludur. Haziran 2009'dan itibaren ortada kalmamanız için 2008 yılından itibaren eğitim alıp imtihanlara girmeniz ve kimlik kartınızı çıkartmanız gereklidir.

Üst
Ben bir AVM'de, market kısmında özel güvenlik görevlisi olarak çalışmataydım. Bir gün çalıştığım yere içkili üç kişi geldi ve olay çıkardı. Bana hakaret ettiler. Biz ne kadar alttan aldıysak, onlar üste çıktı ve birbirimize girdik herkesin içinde. Bana 2 kişi bıçak cektiler. Ben de nefsi müdafe etmek mecburiyetimde kaldım. Başıma defalarca vurdular, ben de elimdeki telsizle vurduğumda, saldırganın başına isabet etti. Diğerine de vurdum, orantıyı geçmemk şartıyla. Vurduğum kişinin başı yarıldı, 10 dikiş attılar. Daha sonra başka bir özel güvenlik görevlisi arkadaşımız silahını çekti ve 3 el ateşledi. Onda silah oldugunu bilmiyorduk. Şimdi ne şirket var arkadamızda, ne de bize talimatlar veren amirlerimiz. Yani biz kimlikli güvenlik görevlisiyiz, görev alanımızda bize yapılan saldırıya nasıl seyirci kalırız ama amir olacak insanlar menfaatçi ve yalancı çıktılar. Mahkemeye verildik 1 gün adliyede, 1 gün karakolda kaldım, ifade verdim. Şikayetçi olmuşlar. Bundan ne çıkar? Şikayetçi olmak istiyorum bunlardan; bana görev ve yetkilerimi kullandırmadılar.

Değerli meslektaşımız, başınıza gelen olay nedeni ile üzüldük, geçmiş olsun. Bu olayın benzeri tüm güvenlikçilerin başına gelebilir. Burada önemli olan sizin 5188 sayılı kanunda sayılan yetkilerinizi aşmamanızdır. Kişiler bazen haklı iken haksız duruma düşebiliyorlar. Bu konuda size en büyük desteği bağlı olduğunuz firmanızın vermesi gerekirken anlattığınız kadarı ile ortada yoklar. Sizin haklı olduğunuzu varsayarsak bugün arkanızda durmayan firmanın diğer çalışanlarınada güven vermesi zordur. Konuyu dıştan ve tek taraflı beyanla değerlendirmemiz zordur. Tavsiyemiz 5188 sayılı yasayı tekrar tekrar okuyup hakkımızı sonuna kadar kullanmaktır. Firmalara tavsiyemiz haklı olduğuna inandığınız personelinizin arkasında sonuna kadar durmanızdır. Bugün bir proje kaybedebilirsiniz sonrasında onlarcasını kazanırsınız. Güvenlik sektörünü saygın konuma getirmek ortak hedefimiz olmalıdır.

Üst
Özel güvenlik görevlileri tayin ediliyor mu? Bir de özel güvenlikçiler de polisin haklarına sahip olacak diyorlar. Aslı var mı?

Tayin ataması gibi bir durum Özel Güvenlikçiler için söz konusu değildir. Sorunuzun içeriği tam anlaşılamadığı için cevap verilmemiştir.

Üst
Silahsız özel güvenlik görevlisi kartını, silahlı özel güvenlik kimlik kartına çevirme imkanımız varsa, acaba tekrardan hangi belgeleri vermek mecburiyetindeyiz?

Lise mezunu ve yaşınızda 21 doldurmuş iseniz daha önce silahsız olarak aldığınız sertifikayı silahlıya çevirmek için eğitim kurumundan 30 saatlik silah bilgisi eğitimi almanız ve yapılacak resmi sınavlarda 25 sorudan oluşan yazılı sınava ve beş atıştan oluşan poligondaki uygulama sınavına girerek minumum 60 puan toplamanız gereklidir. Silahlı özel güvenlik sertifikası için tekrar özel güvenlik harcı yatırmanız gerekmemektedir. Fakat sağlık raporunuzu tam teşekküllü bir devlet hastahanesinden almanız zorunludur, bu raporun maliyeti 200 YTL civarındadır.

Üst
Babam 48 yaşında emekli ve bir fabrikada güvenlik olarak çalışıyor. Fakat fabrika ondan güvenlik sertifikası istiyor. 48 yaşında olması güvenlik sertifikası alamya engel mi?

5188 sayılı kanunda yanlızca alt yaş sınırı 18 olarak belirtilmiştir. Sertifika almasına bir engel yoktur.

Üst
Ben liseyi bitirmek üzereyim, 1 dersim var. Kursa katılabilir miyim?

Silahsız eğitim alabilirsiniz. Kalan tek dersinizi verip lise diplomanızı aldığınızda sadece silah dersini alıp imtihanına girerek sertifikanızı silahlıya çevirebilirsiniz.

Üst
Özel güvenlik görevlileri ayda en fazla kaç saat çalıştırılabilir? Bu saat aşılırsa ne gibi haklarımız olabilir? Ayda 300 saat çalışıyoruz ve izin kullanamıyoruz.

İş kanununa göre haftalık 45 saat, aylık 225 saat çalışmanız gereklidir. Bu saatlerden sonraki çalışmalarınız fazla mesaiye girmektedir.

Üst
Ben 5 yıllık ilkokul mezunuyum. Özel güvenlik eğitimi alabilir miyim?

5188 sayılı kanunda 2005 yılında yapılan değişiklikle 8 yıllık ilköğretim okulu yada eski tabirle ortaokul mezunlarına silahsız eğitim hakkı verilmiştir. 5 yıllık ilkokul mezunlarına Özel Güvenlik Eğitimi alma hakkı henüz verilmemiştir. Bu konuda kanun değişikliği yapılması gereklidir.

Üst
Ben silahlı güvenlik eğitimine katıldım. Sınavı kazanıp belgeyi aldıktan sonra yurt dışına gitme olasılığım var. Bu sertifakayla orada iş bulup çalışabilir miyim?

Alacağınız sertifika ve kimlik kartınız Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Yurtdışında bu belge ile iş bulamazsınız. Türk şirketlerinin dış ülkelerde alacağı projelerde görev alabilirsiniz.

Üst
Askerliğimi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı TBMM Muhafız ve Tören Taburunda yaptım. Askerdeyken 2 hafta kursa giderek silahlı koruma belgesi aldım. Şu an özel güvenlik belgesi almak için kursa gitmek istiyorum. Bu belgenin bana faydası olur mu?

Özel güvenlik sertifikası almanız şarttır. Elinizdeki belge iş bulmada size katkı sağlayacaktır.

Üst
Ben 21 yaşındayım, silahlı özel güvenlik eğitimine gireceğim. Liseden sorumlu dersim vardı, liseyi bitirdim fakat diplomayı alamadım. Sınav hakkım da bitti. Tasdikname var elimde. Silahlı özel güvenlik eğitimine girebilir miyim?

Silahlı eğitim alabilmeniz için 21 yaşınızı tamamlamış olmanız ve elinizde lise diploması olması şarttır.

Üst
Sınavı kazandım, 1000 TL masraf yaptım ama kimlik kartının süresi 5 yıl. 5 yıl sonra bütün işlemleri yeniden yapmak gerekiyor. Ne maaşlarımızda, ne de 5188 sayılı kanunda yeni düzenlemeler yapılmıyor. 5 yıl sonunda sınavı kazanamazsak, kıdem tazminatımız ne olacak?

Özel Güvenlik Eğitimi veren eğitim kurumları ne yazıkki kaliteli eğitimi dahada geliştirmek için çaba göstereceklerine birbirleriyle fiyat rekabetine girdiler ve bu durum Meslek kazandıran Özel Güvenlik Temel Eğitimlerinin kalitesizleşmesine yol açmıştır.Sadece imtihan kazandırmağa yönelik eğitim anlayışı Mesleği benimsememiş sadece bu işe geçici iş olarak bakan binlerce kişinin istihdamını ve işbaşında birçok olumsuz sonuç alınmasını doğurmaktadır.Halen 3 Üniversite iki yıl süren ve 950 saat eğitimden sonra Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası kazandıran eğitimler devam etmektedir.Mevcut 3 Üniversiteye bu yıl 4 Üniversite daha bölüm açarak ilave olmaktadır.Bir iki yıl içinde tüm Üniversitelerde 2 yıllık bölümlerin açılması süpriz olmayacaktır.Bu gerçekleştiğinde mevcut eğitim kurumlarının tamamının kapanması gündeme gelecektir.Her sektörün kaliteli insana ihtiyacı vardır.Sizin aldığınız eğitimin 5 yılda bir kısa süreli eğitimler sonrası yenilenmesi çağdaş bir uygulamadır.Yurtdışında mühendislerde,doktorlarda ve diğer tüm dallarda mevcut yeterliliğin kontrolu çeşitli biçimlerde yapılmaktadır.Maalesef ülkemizde bu uygulama daha yenidir.AB normları ile birlikte zamanla tüm mesleklere yaygınlaşacaktır.Mesleğini seven kişiler için yenileme çok iyi bir durumdur.Laf olsun diye yapanlara sözümüz yoktur.Kısa zaman sonra Özel Güvenlik Eğitiminin sadece Üniversitede iki yıllık olarak yapılacağının unutulmaması gerekir.O güne kadar kimlik kartı çıkaran Özel Güvenlikçi arkadaşlarımız bu haklarını yenileme eğitimleri ile emekli oluncaya kadar sürdüreceklerdir.Bu şansın iyi kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Üst
Ben 12.04.1991 doğumluyum. Özel güvenlik görevlisi kimliği alabilir miyim?

13.04.2009 tarihinden sonra başlayan kurslara katılabilirsiniz.

Üst
Ben ilkokul mezunuyum. Özel güvenlik işi için ilkokul diploması yeterli olur mu?

5188 sayılı kanuna göre en az Ortaokul mezunu olmanız ve 18 yaşını doldurmuş olmanız şarttır.

Üst
Ben 02.04.1990 doğumluyum. Özel güvenlik görevlisi kartı alabilir miyim?

18 yaşınızı doldurduğunuz için ortaokul mezunu iseniz silahsız eğitim alabilirsiniz.

Üst
Bitlis'te oturuyorum ve bir şehit ailesi olarak özel güvenlik sınavına katılmak ıstıyorum. Yalnız yaşım 18 ve lıse mezunuyum ama silahlı özel güvenlik sınavına gırmek istiyorum. Bir de yuzumde küçükken yere düştüğümde hafıf bır çizik var. Ne yapabılırım? Yardımcı olsanız sevinirim.

Bursa'da kalacak bir yeriniz varsa sizi kursumuza ücretsiz olarak almak isteriz. Yaşınız 18'i henüz doldurdu ise 5188 sayılı yasa ya göre silahsız eğitim alabilirsiniz. 21 yaşınızı doldurduğunuzda bunu silahlıya çevirebilirsiniz. Yüzünüzdeki çiziklerin herhangi bir engeli yoktur.

Üst
Aldığımız sertifikanın süresi 5 yıl sonunda dolunca ilk sertifikayı alırkenki gibi sağlık kurumu raporu, eğitim gibi tüm süreç tekrarlanacak mı?

Tüm Özel Güvenlikçilerin kafasındaki bir soruyu seslendirmişsiniz. Şu an yürütülen çalışmalar henüz netleşmediği için size net cevap veremiyoruz. Yürütülen çalışmalarda mevcut Temel eğitimin ders adetlerinin ve saatlerinin değiştirilmesi, müfredat değişiklikleri, puan sistemi, ilave eğitim olarak alınacak uzmanlık dersleri, müfredatı ve sınav sistemi, 2495'ten gelecek olan 60 bin kişi civarındaki personel için nitelikler ve yenileme eğitimleri, yenileme eğitimleri müfredatı ve sınav sistemi ve harçalar konusu henüz netleşmedi. Konu netleştiğinde son bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Üst
Ben silahlı özel güvenlik kursuna yazılmak istiyorum fakat yaşım 37 ve üniversite 2. sınıftan terkim.

Yaş sorunu konusunda Özel Güvenlik firmalarına sitem eden çok miktarda yazı mevcuttur. Unutulmamalıdırki hizmet sektöründe çalışılmaktadır. Burada talepleri yönlendiren ana işverenin istekleridir. Genellikle genç, uzun boylu, pezantabl, atletik kişiler görev yapılacak firmalar tarafından özellikle talep edildiğinden Özel Güvenlik firmaları arada kalmaktadır. Fakat bilhassa eğitim kurumlarından 40 yaş ve üstü Özel Güvenlikçi talepleri yoğun olarak gelmektedir. Bu sebeple 30 yaşın üzerindeki Özel Güvenlikçilerin morallerini bozmamalarını tavsiye ediyoruz.

Üst

  

Eğitim Programı


Çevrimiçi Eğitim

özel güvenlik eğitimi

Sınav Sonuçları

Özel Güvenlik Sınav Sonuçları

Aradığınız İşi Bulun!


Anket

Yenileme eğitimleri konusunda ne düşünüyorsunuz?

 • Kesinlikle gereklidir
 • Fikrim yok
 • Gereksizdir

[ Sonuçlar | Oylamalar ]

oy: 2687
Yorumlar: 0


Duyuru

SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLUN!TÜM DERSLERDEN VE İMTİHANLARDAN YARARLANIN!

TÜRKİYEDE İLK ve TEK ! ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İMTİHANLARI İNTERNETTE!


Çevrimiçi kullanıcılar

Şu an bağlı olan kullanıcılar:
2 konuk ve 0 kayıtlı kullanıcı çevrimiçi.

Şu anda sitemizde konuksunuz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

ARO Özel Güvenlik ve Özel Güvenlik Eğitimi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bahar Mahallesi, Güven Sok., Doğancı İş Hanı, No.21, Kat: 2-4 Osmangazi/ Bursa
Tel: (+90 224) 272 15 54 (pbx)     Faks: (+90 224) 271 26 14     E-posta: bilgi@aroguvenlik.com