Kursun ID Numarası

Kursun ID numarası sadece harici sistemlerle (LDAP, Veritabanı vs) bu kursu eşzamanlamak için kullanılır ve hiçbir zaman Moodle içinde görünmez. Bu kursun resmi bir kodu varsa burada kullanın. Diğer durumda boş bırakabilirsiniz.
Örnek: Harici sistem olarak veritabanı kullanıyorsanız bu veritabanındaki birincil anahtarı burada kullanabilirsiniz.

Tüm yardım dosyaları
Dilde bu yardımı göster: English