Kurs Hafta/Konu Sayısı

Bu ayar sadece 'haftalık' ve 'konu' biçimleri tarafından kullanılır.

'Haftalık' biçimde, kursun başlangıç tarihinden itibaren kaç hafta süreceği belirtilir.

'Konu' biçiminde, kursun ünite sayısını belirtir.

Bunların her ikisi de kurs sayfasını girilen sayı kadar "bölümlere" ayırır.

Tüm yardım dosyaları
Dilde bu yardımı göster: English