Kursa Dosya Yükleme Boyutu

Bu ayar kurslara öğrenciler tarafından yüklenen dosyanın boyutunun en fazla ne kadar olacağını tanımlar. Bu sayı yönetici tarafından ayarlanan boyutu geçemez.

Her bir etkinlik modülündeki ayarların sayesinde en fazla bu boyuta kadar sınırlandırmak mümkündür.

Tüm yardım dosyaları
Dilde bu yardımı göster: English