Grup Modu

Grup modu üç seviyeden biri olabilir:

  • Grup yok - alt grup yoktur, herkes büyük bir topluluğun parçasıdır
  • Ayrı gruplar - her grup sadece kendi grubunu görebilir, diğerleri görünmez
  • Görünür gruplar - her grup kendi grubunda çalışır, aynı zamanda da diğer grupları görebilir

Grup modu iki seviyede tanımlanabilir:

1. Kurs seviyesi
Kurs seviyesinde tanımlanan grup modu, bu kursta tanımlanan tüm etkinlikler için varsayılan moddur.

2. Etkinlik seviyesi
Grupları destekleyen her etkinlik, aynı zamanda kendi grup modunu da tanımlar. Kurs, "grup modu zorunlu" olarak ayarlanırsa her bir etkinliğin ayarı yoksayılır.

Tüm yardım dosyaları
Dilde bu yardımı göster: English