Geribildirim

Sınav geribildirimini etkinleştirirseniz öğrenciler her yanıtta geribildirim alacaklardır (doğru veya yanlış).

Tüm yardım dosyaları
Dilde bu yardımı göster: English