Bize     Ulaşın (0224) 272 15 54     Sosyal Medya

ARO GÜVENLİK

TEMEL EĞİTİM DENEME SINAVI

/100
2 oylar, 5 ortalama
17
Oluşturma tarihi

HAZİRAN AYI DENEME SINAVI

Temel Eğitim Sınavı Haziran Ayı Deneme Sınavı

1 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ateşli
silahlardaki emniyet tertibatlarından
değildir?

2 / 100

Bulunduğu ortamda gaz kokusu
alan bir özel güvenlik görevlisi
aşağıdakilerden hangisini
yapmamalıdır?

3 / 100

Aşağıdakilerden hangisinde özel
güvenlik görevlileri kimlik sorma
yetkisine sahip değildir?

4 / 100

Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle
oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne
çeşit yaralardır?

5 / 100

Duvarlar, taşıtlar, çitler koruma
çemberlerinden hangi halka içerisinde yer
alır?

6 / 100

Tek güvenlik görevlisi ile yapılan
koruma şekli hangisidir?

7 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi kurucusunda aranan şartlardan birisi değildir?

8 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim
engellerinden değildir?

9 / 100

Aşağıdakilerden hangisinin kullanım
amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri
engellemeye yönelik değildir?

10 / 100

Bir kişi, kendisini başkalarının
yerine koyabiliyor ve onların
sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya
çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin
etkisi altındadır?

11 / 100

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi
omuriliğine zarar vermeden araçtan
çıkarmada kullanılan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 100

Korunan önemli kişinin (VIP) görev
yaptığı binaya araçla intikali sağlanmak
üzeredir. Özel kalem müdürü Vehbi bina
girişinde hazır beklemektedir. Öncü
ekibin amirliğini Hasan yapmakta, ekip
aracını ise Hüseyin sürmektedir. Makam
aracının sürücüsü Sedat ve koruma amiri
Adem, VIP ile birlikte makam
aracındadır. Makam aracı durduğunda
önemli kişinin kapısını kim açmalıdır?

13 / 100

Korumakla görevli olduğu siteye
hırsızlık amaçlı giren şahsı bahçede
yakalayan özel güvenlik görevlisi Erdi,
aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

14 / 100

Nefes alamayan, elleriyle boğazını
tutan, acı çeken ve rengi moraran
hastanın solunum yolunda tam tıkanma
var demektir. Özel güvenlik görevlisi
Melissa böyle biriyle karşılaştığında ne
yapmalıdır?

15 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye
yöntemlerinden biri değildir?

16 / 100

Radyasyonlu ortamlarda görev yapan
özel güvenlik görevlilerinin maruz kaldığı
radyasyon riskini ölçmek için aşağıdaki
kurumlardan hangisine bilgi verilir?

17 / 100

Aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur?

18 / 100

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün
parçası değildir?

19 / 100

.I. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.
II. İyi iletişim kurabilmelidir.
III. Ciddi ve tetikte olmalıdır.
IV. Yüksek sesli konuşarak sert
imaj oluşturmalıdır.
Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

20 / 100

Özel güvenlik görevlileri görev
alanlarında gerçekleşmiş olan bir
olayda, genel kolluğun hangi yetkisini
kullanırlar?

21 / 100

Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir?

22 / 100

Aşağıdakilerden hangisi korunan
önemli kişinin (VIP) acil durumda
kullanabileceği güvenli
bölgelerden/yerlerden biri olamaz?

23 / 100

Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?

24 / 100

Bak - dinle - hisset yöntemi ile ne
yapmaya çalışılır?

25 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?

26 / 100

Güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

27 / 100

Yangınlarda karşılaşılan can
kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz
hangisidir?

28 / 100

I- Soğutma II- Boğma III- Engelleme
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da
hangileri yangın söndürme
prensiplerindendir?

29 / 100

Toplum ve insan davranışları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

30 / 100

“İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?

31 / 100

Kolektif davranış içinde hareket
edenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

32 / 100

Aşağıdakilerden hangisi madde
bağımlılığının fiziksel belirtilerinden
değildir?

33 / 100

Toprağın aşınmasını önleyen bitki
örtüsünün yok edilmesi sonucu
koruyucu örtüden yoksun kalan
toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle
aşınması ve taşınması olayına ne denir?

34 / 100

‘‘Hiç kimse bilgilerinin elvermediği bir
sesi duyacak kulağa sahip değildir.’’
Nietczhe (Niçe) bu sözüyle iletişime ait
hangi kuralı hatırlatmaktadır?

35 / 100

Öncü güvenlik ekiplerinin genel
görevleri için aşağıdakilerden hangi
ifade doğru değildir?

36 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın
bölümlerinden biri değildir?

37 / 100

Nokta görevlisinin görevine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

38 / 100

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir
sistemini yavaşlatan uyuşturucu
maddelerdendir?

39 / 100

“Harput Mahallesinde yaşayan
15 yaşındaki Fethi Ahmet, mahallede
gerçekleştirilen bir eyleme çevredekilerin
ısrarı üzerine katılır. Eylem esnasında
kalabalığın içerisinde fark edilmeyeceğini
ve tanınmayacağını düşünerek normal
şartlarda yapmayacağı bir hareketi yapar
ve kalabalıktaki bazı kişilerin de yaptığı
gibi kendisinin de okuduğu okulun
camlarını taş atarak kırar.” olaydaki
Fethi Ahmet’in bu davranışı kalabalık
psikolojisi özelliklerinden hangisi ile ifade
edilir?

40 / 100

Aşağıdakilerden hangisi etkili beden
hareketleri için kaçınılması gereken
davranışlardan biri değildir?

41 / 100

TCK’ya göre, hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine hangi yaptırım uygulanır?

42 / 100

Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?

43 / 100

Yaya devriyenin avantajları ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?

44 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

45 / 100

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan
bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden
hangisini yapmamalıdır?

46 / 100

Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?

47 / 100

Demir, altın ve gümüş gibi metaller,
renkli ekrana sahip X-ray cihazlarında
hangi renk ile tespit edilebilir?

48 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

49 / 100

Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez?

50 / 100

Bilgi, duygu ya da düşünce akımının
gerçekleştirildiği ve davranışta değişiklik
yaratan sürece ne denir?

51 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yanma
çeşitlerinden değildir?

52 / 100

Bir suç işlemek veya buna iştirak ya da yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan bir kimsenin yakalanması amacıyla ikametinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılan arama niteliği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

53 / 100

Özel güvenlik görevlileri Talha ve İsmail, gece devriye görevleri sırasında karşılaştıkları olayları, yaşanan olumsuzlukları, aldıkları tedbirleri ve benzeri sıkıntıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri bir düzen içerisinde, resmi yazışma kurallarına uyarak, yetkili amirlerine yazılı bir şekilde arz etmektedirler. Özel güvenlik görevlileri Talha ile İsmail’in yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

54 / 100

Özel güvenlik faaliyetlerinin
niteliği ve özel güvenlik görevlilerinin
yetkileri göz önüne alınarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru değildir?

55 / 100

“Cezaevindeki mahkumlar
tarafından planlı bir şekilde çıkarılan
isyan esnasında koğuşlarda bulunan
eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan
yangında birçok malzeme yanmıştır.”
Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup
türü olarak sınıflandırılır?

56 / 100

“Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye ……. yetkilidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

57 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, tutanak yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

58 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkilerinden değildir?

59 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?

60 / 100

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?

61 / 100

Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?

62 / 100

Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?

63 / 100

Özel güvenlik görevlisi, görev alanı içerisinde bir otomobilden şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır?

64 / 100

Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

65 / 100

Portatif yangın söndürme
cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıl
olmalıdır?

66 / 100

Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir?

67 / 100

Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?

68 / 100

Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

69 / 100

Aşağıdakilerden hangisi havayolu
tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler
arasında yer almaz?

70 / 100

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri
sanatının ilkelerinden biri değildir?

71 / 100

Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine ne denir?

72 / 100

Korunan kişiye silahlı bir saldırı
girişiminde bulunulması hangi saldırı
türünde değerlendirilebilir?

73 / 100

Özel güvenlik görevlisi Rıza, çalıştığı kurum müdürü makam aracıyla kuruma giriş yapacağı için, kurum giriş kapısına çok yakın ve cadde üzerinde park halindeki aracın sahibinden, aracını bulunduğu yerden kaldırmasını ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla görev yapmakta olan Rıza, aşağıdaki hususlardan hangisi ile ilgili kusurlu davranışta bulunmuştur?

74 / 100

Katı madde yangınlarının en etkili
söndürme maddesi hangisidir?

75 / 100

Genel kolluk ile özel güvenlik
görevlileri ilişkilerine dair
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

76 / 100

İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı
mekanda sözlü ve sözsüz iletişimi
kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime
ne denir?

77 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bilinç
kaybını tanımlar?

78 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir?

79 / 100

“Özel güvenlik izni alarak bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az …..….. önce başvurmak şartıyla, komisyonun kararı ve valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

80 / 100

Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?

81 / 100

Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?

82 / 100

4857 sayılı İş Kanununa göre ücret kesme cezası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

83 / 100

Kalabalık içindeki kişi tipleri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

84 / 100

Bir arıtma tesisinde devriye görevi
yapan özel güvenlik görevlileri Eşref ile
Şükrü bir olay ile karşılaşırsa
aşağıdakilerin hangisini yapması
yanlıştır?

85 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir
grup oluşturur?

86 / 100

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş
almamasının nedenlerinden biri
değildir?

87 / 100

Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

88 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

89 / 100

Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi
esnasında silah kullanması gereken bir
durumla karşılaşır. Görev silahını
kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek
dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe
doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz
düşmesine ve iğnenin sağlam olmasına
rağmen silahın ateş etmemesi sebebi
aşağıdakilerinden hangisidir?

90 / 100

Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir
yanıktan hemen sonra ilk ne
yapılmalıdır?

91 / 100

Kendisine sebep gösterilmeden “ücret kesme” cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet, hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır?

92 / 100

5188 sayılı Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?

93 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir?

94 / 100

“Hale, hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken, hastanede doktoru darp edip kaçan şahsı takip ederek, görev alanı dışında yakalar ve genel kolluğa teslim eder. Darp eden şahıs Hale'den şikâyetçi olur.” Olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

95 / 100

X-ray cihazları hangi kurum
tarafından sertifikalandırılmaktadır?

96 / 100

“Genel olarak kanunsuz toplumsal
olaylar aniden ortaya çıkmaz, aniden
ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın
bir …...… ve …….. safhası vardır.
Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun
süren bu safhalar, kamuoyunun
gözünden kaçabilir veya kamufle
edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra
uygun ortam bulunca bir bahane ile
aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir.”
Paragraftaki boşlukları konu ve anlam
bütünlüğüne göre en uygun şekilde
doldurunuz

97 / 100

Önemli kişi kalabalığın içinden
geçirilecekse koruma amiri koruma
çemberinin neresinde olur?

98 / 100

Aşağıdakilerden hangisinde
RENTEK manevrası kullanılır?

99 / 100

Alışveriş merkezine (AVM) gezmeye gelen polis memuru Vedat, kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre’nin davranışı nasıl olmalıdır?

100 / 100

Kontrol noktasındaki özel güvenlik
görevlisi Ayşe Özge rutin bir güvenlik
kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen
şahıslardan hangisini kontrol edemez?

Skorunuz

0%

Please rate this quiz