Özel Güvenlik Eğitimi ARO Özel Güvenlik Eğitimi Özel Güvenlik Kursu Özel Güvenlik Eğitim "önce eğitiyoruz, sonra güvenliğinizi sağlıyoruz"
a
Eğitim Takvimi
a
Sınavlar
Mevzuat
a
Özel Güvenlik
a
Uzaktan Eğitim
a
İnsan Kaynakları
ARO Özel Güvenlik ve Eğitim

Özel Güvenlik Eğitim Merkezi

ARO Özel Güvenlik ve Özel Güvenlik Eğitimi Ltd. Şti. 26 Haziran 2004 tarihli resmi gazetenin 25504 nolu sayısında, 5188 numaralı ``Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun`` ile ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak hizmet vermektedir.

``Gençleri eğiterek, meslek sahibi yapmak ve kuruluşların güvenliğini son teknolojileri kullanarak sağlamak`` ARO'nin belirlediği misyonudur.

a

Vizyonumuz

ARO güvenlik alanında ``en modern, en güçlü, en büyük, en kaliteli ve en güvenilir olma`` vizyonu ile yola çıkmıştır.

Kursiyerlerimizin en iyi şekilde eğitim görmesi ve üstün nitelikli bir özel güvenlik personeli olmasına dayanmıştır.

Verilen Eğitimler

Güvenlik Kursu, Özel Güvenlik Sertifikası, Özel Güvenlik Kursları, Özel Güvenlik Sınavı, Güvenlik Sertifikası, ÖGG Kimlik Yenileme, Özel Güvenlik Kartı Yenileme, Özel Güvenlik Eğitimi, Özel Güvenlik Kursu, Güvenlik Sertifikası, Güvenlik Kursu Bursa
Özel Güvenlik Eğitimi

Kayıt Şartları

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmeniz 5188 sayılı yasanın 10. maddesinde belirtilen özel güvenlik görevlisi olmak için bazı şartlara uyumlu olmanız gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Gerekli Evraklar

Temel Eğitim İçin Gerekli Evraklar

Temel Eğitim Kaydı İçin Gerekli Evraklar Aşağıda Verilmiştir.

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet' ten Alınabilir)

İkametgah (E-Devlet' ten Alınabilir)

Diploma, Tasdikname, Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Sağlık (Heyet) Raporu. Yanınızda 2 adet fotoğraf bulundurunuz.

Fotoğraf (3 Adet Vesikalık)

Gerekli Evraklar

Yenileme Eğitim İçin Gerekli Evraklar

Yenileme Eğitim Kaydı İçin Gerekli Evraklar Aşağıda Verilmiştir.

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet' ten Alınabilir)

Özel Güvenlik Yaka Kartı veya Sertifika Fotokopisi

İkametgah (E-Devlet' ten Alınabilir)

Diploma, Tasdikname, Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Fotoğraf (3 Adet Vesikalık)

ARO Özel Güvenlik Eğitim

Kurs Ücretleri

2020 Yılı Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimlerine Ait Kurs Ücretleri Aşağıdaki Gibidir:

Temel Eğitim (Silahlı Eğitim): 1200 TL

Temel Eğitim (Silahsız Eğitim): 1000 TL

Yenileme Eğitimi (Silahlı Eğitim): 700 TL

Yenileme Eğitim (Silahsız Eğitim): 500 TL

2020 Yılı

Özel Güvenlik Sınav Tarihleri

2020 yılı özel güvenlik eğitimi sınavlarına yönelik olarak, Merkezi Sınav Komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, 2020 yılı sınav tarihleri

09 Şubat 2020 / 86 nolu Temel Eğitim ve 62 nolu Yenileme Sınavı

05 Nisan 2020 / 87 nolu Temel Eğitim ve 63 nolu Yenileme Sınavı

06 Haziran 2020 / 88 nolu Temel Eğitim ve 64 nolu Yenileme Sınavı

16 Ağustos 2020 / 89 nolu Temel Eğitim ve 65 nolu Yenileme Sınavı

aro grup ARO Grup

Hizmetlerimiz

ARO Grup olarak bünyemizde ARO Özel Güvenlik Eğitimi, ARO Özel Güvenlik elemanları ve ARC Hizmet firmaları bulunmaktadır.
Bursa Özel Güvenlik Eğitimleri

Güvenlik Eğitimleri

Eğitim merkezimizde binlerce Özel Güvenlik elemanını sektöre kazandırdık.

Özel Güvenlik Personeli

Özel Güvenlik

Yüzlerce yetkin personelimizle tam güvenlik prensibimizle hizmet vermekteyiz.

Destek Üretim Hizmet Temizlik Personeli

ARC Hizmet

Firmaların ihtiyacı olan tüm yardımcı elemanların temini ve istihdamı konusunda hizmet veriyoruz.

Alarm Gözetleme Merkezi

Güvenlik Sistemleri

Tüm güvenlik problemlerinize çözüm getirmek için en modern kamera, çit, geçiş sistemleri gibi tüm yan destekleri veriyoruz.