Temel Özel Güvenlik Eğitimi (Silahlı)

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları (20 saat)

Konu Başlıkları
1 video
Video: Özel Güvenlik Hukuku Eğitimi
Seviye Sınavı: Özel Güvenlik Hukuku Sınavı

Güvenlik Tedbirleri (20 Saat)

Konu Başlıkları
1 video
Video: Güvenlik Tedbirleri

Güvenlik Sistem ve Cihazları (5 Saat)

Konu Başlıkları
1 video
Video: Güvenlik Sistem ve Cihazları

Temel İlk Yardım (10 Saat)

Konu Başlıkları

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı (8 Saat)

Konu Başlıkları
1 video
Video: Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

Etkili İletişim (12 Saat)

Konu Başlıkları

Kalabalık Yönetimi (10 Saat)

Konu Başlıkları
1 video
Video: Kalabalık Yönetimi

Kişi Koruma (9 Saat)

Konu Başlıkları
1 video
Video: Kişi Koruma

Genel Kollukla İlişkiler (4 Saat)

Konu Başlıkları
1 video
Video: Genel Kollukla İlişkiler

Uyuşturucu Madde Bilgisi (2 Saat)

Konu Başlıkları
1 video
Video: Uyuşturucu Madde Bilgisi

Silah Bilgisi ve Atış (20 Saat)

Konu Başlıkları
1 video
Video: Silah Bilgisi ve Atış

Bize     Ulaşın (0224) 272 15 54     Sosyal Medya

Temel Özel Güvenlik Eğitimi (Silahlı)

  /  Özel Güvenlik Eğitimleri  /  Temel Özel Güvenlik Eğitimi (Silahlı)

Temel Özel Güvenlik Eğitimi (Silahlı)

£0
Eğitmen:
Eğitim Kategorisi:
Temel Özel Güvenlik Eğitimi (Silahlı)

Eğitim İçeriği

Temel eğitim, silahlı ve silahsız adaylara müşterek verilen 100 saatlik bir eğitim olup, 10 dersten oluşan eğitim alan  adayların başarılı olabilmesi için İç İşleri Bakanlığınca belirtilen sınavda 100 adet sorudan (her soru 1 puan) enaz 60 puan alan aday temel eğitimden başarılı olmuş ve Silahsız sertifikayı almayı hak kazanmıştır.

Silahlı adayların almış oldukları temel eğitim sonrası alacakları silah bilgisi, silah uygulama ve atış eğitimlerinin tamamlanmasına müteakip İç İşleri Bakanlığınca yapılan yazılı sınavda 25 adet silah sorusu (her soru 2 puan ) ve 15 metre mesafeden yapılan 5 adet sınav atışından (her atış 10 puan) aldığı puanlar (silah yazılı ve atış) toplamı 60 alan aday silahlı sertifikayı almayı hak kazanmış olacaktır.

Örnek Ders İçeriği

Sıkça Sorulan Sorular

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nedir?
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  3. 21 yaşını doldurmuş olmak,
  4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  5. Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,
Yazılı ve uygulama sınavlarının detayları nelerdir?

1-Yazılı imtihan için adaylar kendilerine bildirilen imtihan merkezlerinde belirtilen saatten en geç bir saat önce hazır bulunacaklardır.
2-Adayların gireceği imtihan merkezleri imtihandan önce belli olacaktır.
3-Sınav merkezlerine ucu açık iki kurşun kalem,uygun silgi ve kalemtraşla gitmek gereklidir.
4-Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması,adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır.
Sınavlar A ve B diye adlandırılan aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı olan iki ayrı soru kitabında toplanılmıştır.Yanyana oturan adaylara A ve B soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonu toplanacaktır.
5-Yazılı sınav silahsız eğitim alanlar için 100 sorudan oluşmaktadır ve imtihan süresi 120 dakikadır.Silahlı eğitim alanlar için 125 soru sorulmakta ve imtihan süresi 150 dakikadır.İlave sorulan 25 soru silah bilgisi ile ilgili sorulardır ve her doğru cevap iki puandır.Yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir.Silahsız eğitim alanlar soruların en az 60 tanesini doğru olarak cevaplaması gereklidir.
6-Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi,nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır.Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.
7-Silah bilgisi için yapılacak imtihanlar en az iki gün sürecektir.Adaylara hangi gün poligonda olmaları duyurulacaktır.
8-Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış on puan olarak değerlendirilecektir.Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150,atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir.Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 adet sorudanen az 50 puan almak zorunludur.Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az yetmiş olması gereklidirki ortalama puan 60 ve üstü olsun,aksi halde başarısız olunacaktır.
9-Atış sırasında eğitim kurumlarının silahları kullanılacaktır.Silah almayan eğitim kurumları bir sonraki sınava katılamayacaktır.
10-Sınavların değerlendirme sonuçları internetten yayınlanacaktır.
ÖNEMLİ NOT:TC Kimlik numaralarını yanlış kodlayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Tüm adaylara ARO olarak başarılar diliyoruz.

Müfredat

Silahlı Özel Güvenlik Temel Eğitimi 120 Saatlik bir eğitimdir.

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları (20 saat) 0/2

Konu Başlıkları

5188 sayılı Yasa (Kanun), Özel güvenlik görevlisinin yetkileri, Yetkilerin kullanılış şartları, Yetkiler karşısında kişi hakları, Özel güvenlik yetkilerinin aşılması durumunda Türk Ceza Kanununa göre uygulanacak yaptırımlar 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, İş Kanunu ve işçi hakları,

1 video
Video: Özel Güvenlik Hukuku Eğitimi
20 hours
Seviye Sınavı: Özel Güvenlik Hukuku Sınavı
3 Soru

Güvenlik Tedbirleri (20 Saat) 0/1

Konu Başlıkları

Kontrol, nokta ve devriye hizmetleri; Yakalama, arama, el koyma, zor kullanma işlemleri, Olay yerine ilk gelen ekibin görevleri ve olay yerinin önemi, Şüpheli şahıs, paket ve poşetlerde alınması gereken tedbirler, Tutanak ve rapor düzenlenmesi, not alma işlemi, Temel uyuşturucu madde bilgileri

1 video
Video: Güvenlik Tedbirleri
20 hours

Güvenlik Sistem ve Cihazları (5 Saat) 0/1

Konu Başlıkları

Dersin Amacı: Güvenliğin tesis edilmesinde etkili teknolojik cihazların tanıtımı ile birlikte güvenlik kontrol ekipmanlarını kullanmak üzere görevlendirilecek personelin vasıflarının arttırılmasıdır.

1 video
Video: Güvenlik Sistem ve Cihazları
5 hours

Temel İlk Yardım (10 Saat)

Konu Başlıkları

Hastaya, yaralıya, kazazedeye; sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız geçici müdahaledir.

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı (8 Saat) 0/1

Konu Başlıkları

İtfaiye Teşkilleri Hakkında Genel Bilgiler, Yanma ve Yangın, Yangın Türleri, Yangın Söndürücü Maddeler ve Yangın Söndürme İlkeleri, Yangın Önleyici Tedbirler, Doğal Afetlerin Tanımı Özellikleri ve Sonuçları

1 video
Video: Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
8 hours

Etkili İletişim (12 Saat)

Konu Başlıkları

Etkili İletişim Teknikleri

Kalabalık Yönetimi (10 Saat) 0/1

Konu Başlıkları

GRUP: Birbirleri ile ilişkide bulunan ,birbirleri nin varlığını dikkate alan ve aralarındaki bazı ortak yönlerin farkında olan birden fazla insandır.

1 video
Video: Kalabalık Yönetimi
10 hours

Kişi Koruma (9 Saat) 0/1

Konu Başlıkları

Suikastlar, Korumanın ilkeleri, Öncü çalışması, Yaya ve araçla koruma teknikleri,

1 video
Video: Kişi Koruma
9 hours

Genel Kollukla İlişkiler (4 Saat) 0/1

Konu Başlıkları

GENEL KOLLUK 1) Polis 2) Jandarma 3) Sahil Güvenlik GENEL KOLLUĞA YARDIMCI KOLLUK 1) Çarşı ve Mahalle Bekçileri 2) Gemi Kaptanları

1 video
Video: Genel Kollukla İlişkiler
4 hours

Uyuşturucu Madde Bilgisi (2 Saat) 0/1

Konu Başlıkları

Kullanıcının merkezi sinir sistemi (MSS) üzerine psikolojik ve fiziksel etki ederek , akli , fiziki ve psikolojik dengesini bozan alışkanlık ve bağımlılık yapabilen Kanunların imalatını, kullanılmasını, bulundurulmasını ve satılmasını yasakladığı maddelerdir.

1 video
Video: Uyuşturucu Madde Bilgisi
2 hours

Silah Bilgisi ve Atış (20 Saat) 0/1

Konu Başlıkları

Silah ile ilgili tecrübe ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan Hataların sonradan düzeltilmesi mümkün olamamaktadır.

1 video
Video: Silah Bilgisi ve Atış
20 hours