Bize     Ulaşın (0224) 272 15 54     Sosyal Medya

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Silahsız Temel Eğitim

Silahsız Temel Eğitim Kaydı İçin Gerekli Evraklar Aşağıda Verilmiştir.

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet' ten Alınabilir)

İkametgah (E-Devlet' ten Alınabilir)

Diploma, Tasdikname, Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Devlet Hastanesinden alınması zorunlu olan, KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, başhekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahsız Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Fotoğraf (2 Adet Biyometrik)

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Silahlı Temel Eğitim

Silahlı Temel Eğitim Kaydı İçin Gerekli Evraklar Aşağıda Verilmiştir.

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet' ten Alınabilir)

İkametgah (E-Devlet' ten Alınabilir)

Diploma, Tasdikname, Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Devlet hastanesinden alınması zorunludur. Üzerinde KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, baş hekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Fotoğraf (2 Adet Biyometrik)

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Yenileme Eğitimi

Yenileme Eğitim Kaydı İçin Gerekli Evraklar Aşağıda Verilmiştir.

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet' ten Alınabilir)

Özel Güvenlik Yaka Kartı veya Sertifika Fotokopisi

İkametgah (E-Devlet' ten Alınabilir)

Diploma, Tasdikname, Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Fotoğraf (2 Adet Biyometrik)

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Silahsızdan Silahlıya Geçiş

Silahsız güvenlik sertifikanızı veya özel güvenlik kimlik kartınızı silahlıya çevirmek için 21 yaş veya üstü olmakla beraber en az lise mezunu olmanız gerekir.
Silah farkı için kayıt aşamasında gerekli evraklar:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet' ten Alınabilir)

Diploma, Tasdikname, Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Devlet hastanesinden alınması zorunludur. Üzerinde KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, baş hekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Fotoğraf (2 Adet Biyometrik)