Bize     Ulaşın (0224) 272 15 54     Sosyal Medya

Image Alt

DENEME SINAVLARI

/100
0 oylar, 0 ortalama
2
Oluşturma tarihi

EKİM AYI DENEME SINAVI

Temel Eğitim Sınavı Ekim Ayı Deneme Sınavı

1 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
temel özelliklerindendir?

2 / 100

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

3 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

4 / 100

Özel güvenlik görevlisi Başak, görevli olduğu AVM’de akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş, kişiye müdahale ederek kontrol altına almış ve kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Başak hangi yetkisini kullanmıştır?

5 / 100

Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

6 / 100

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

7 / 100

Kare, Baklava ve “V” düzenleri en az
kaç kişilik koruma organizasyonları ile
düzenlenir?

8 / 100

Alışveriş merkezi girişinde görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi kapı dedektörü ve el dedektörü ile yaptığı kontrolde metalden arınmadığı anlaşılan ve üzerindeki metalleri çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri girmek istemesi üzerine, üst araması yönünden yapması gereken en doğru davranış biçimi ne olmalıdır?

9 / 100

Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

10 / 100

Aşağıdakilerden hangisi etkili beden
hareketleri için kaçınılması gereken
davranışlardan biri değildir?

11 / 100

Polisin “durdurma ve kimlik sorma”
yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?

12 / 100

I- Çantanın sahibinin bilgilerini alır AVM
ye girişine izin verir ve polise bilgi verir
II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler
III- Çantayı emanete alırlar ve çıkarken
sahibine iade ederler
IV- Güvenlik bölgesi oluştururlar, şüpheli
şahsı yakalarlar
V- Şüpheli şahıs üzeri aranır, derhal
polise/uzman ekiplere, amirlerine bilgi
verilir

Özel güvenlik görevlisi Mustafa ve Ali, AVM’nin giriş Kapısında X Ray cihazından geçen çantanın içerisinde patlayıcı madde düzeneğini görmesi üzerine, ÖGG’lerin olaya müdahalesinde, yukarıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

13 / 100

Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne isim verilir?

14 / 100

Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden hangisi kanun dışı olarak değerlendirilemez?

15 / 100

I. Görevi süresince oturulabilir
II. Gelenler, ziyaretçiler, nokta kulübesi
veya odası içerisine alınır
III. Görev yaptığı yerin çevresinde
meydana gelen olayları takip eder
IV. Suç unsurları tespit edidiğinde, yetkili
kolluğa bildirmek zorundadır
V.Görev mahallinden uzaklaşmalarını
gerektiren görev verilemez
Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

16 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerden biri değildir?

17 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz?

18 / 100

X-ray cihazları hangi kurum
tarafından sertifikalandırılmaktadır?

19 / 100

Aşağıdakilerden hangisine yapay
solunum uygulanır?

20 / 100

Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?

21 / 100

Katı madde yangınlarının en etkili
söndürme maddesi hangisidir?

22 / 100

Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir?

23 / 100

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

24 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?

25 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?

26 / 100

Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

27 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir?

28 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?

29 / 100

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………… yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

30 / 100

Ateşli silahını 5188 sayılı Özel  Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna aykırı kullandığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem uygulanır?

31 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, şok
belirtilerinden değildir?

32 / 100

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan
bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden
hangisini yapmamalıdır?

33 / 100

Bir arıtma tesisinde devriye görevi
yapan özel güvenlik görevlileri Eşref ile
Şükrü bir olay ile karşılaşırsa
aşağıdakilerin hangisini yapması
yanlıştır?

34 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, atardamar
kanaması ile uyumlu değildir?

35 / 100

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

36 / 100

ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır?

37 / 100

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri
sanatının ilkelerinden biri değildir?

38 / 100

AVM’ye girmek isteyen Ozan, kapı dedektöründen geçerken alarmın ötmesi üzerine, özel güvenlik görevlisi Tufan’ın üstünü elle arama talebini reddetmiş, ancak Tufan “Yetkim dahilinde” diyerek aramayı gerçekleştirmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?

39 / 100

Kırık tespitinde doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 100

Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

41 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yaya olarak koruma görevi yapılırken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

42 / 100

İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?

43 / 100

Aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur?

44 / 100

Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

45 / 100

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında değildir?

46 / 100

Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi şahıs kontrolünde kullanılamaz?

47 / 100

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki
kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?

48 / 100

Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek, devriyenin hangi görevine girer?

49 / 100

VIP bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

50 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

51 / 100

Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?

52 / 100

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

53 / 100

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam  edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

54 / 100

Karşısındakinin her söylediğini kendine yöneltilmiş bir saldırı olarak algılayan ve kendini savunma ihtiyacı duyan bir kişi aşağıdaki dinleme türlerinden hangisini uygulamaktadır?

55 / 100

I.Işık sinyali
II. Ses sinyali
III.Titreşim sinyali
Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?

56 / 100

“Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde
silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

57 / 100

Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

58 / 100

Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir?

59 / 100

Önemli kişiyi (VIP) her türlü kara ulaşım aracındayken yapılan koruma  faaliyetine ………..….. koruma denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

60 / 100

Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?

61 / 100

Kapalı bir alanda Lpg ve Doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

62 / 100

Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?

63 / 100

‘‘Hiç kimse bilgilerinin elvermediği bir
sesi duyacak kulağa sahip değildir.’’
Nietczhe (Niçe) bu sözüyle iletişime ait
hangi kuralı hatırlatmaktadır?

64 / 100

Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

65 / 100

İlk yardım nedir?

66 / 100

Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafeye kişisel alan mesafesi denir. Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe ölçüsü ne olmalıdır?

67 / 100

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir?

68 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

69 / 100

Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda  aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?

70 / 100

Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

71 / 100

Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?

72 / 100

Aşağıdakilerden hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?

73 / 100

Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez?

74 / 100

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

75 / 100

Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden biri değildir?

76 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerden değildir?

77 / 100

Para ve değerli eşya naklinde görevlendirilen silahlı özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik kimlik kartı ve taşıdığı silaha ilişkin ruhsat ile birlikte hangi geçerli resmi belgeyi de yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur?

78 / 100

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?

79 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

80 / 100

Patlayıcı madde tespiti amacı ile aramaları aşağıdakilerden hangi görevli
yapar?

81 / 100

Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son vererek ayrıldığı tespit edilenlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

82 / 100

Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

83 / 100

Özel güvenlik görevlisi Mehmet görev yaptığı iş hanında geceleyin bir kuyumcudaki kasayı açmaya çalışan soyguncuyu özel güvenlik görevlisi arkadaşı ile birlikte suçüstü yakalamıştır. Bu andan itibaren aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yetki ve görevlerinden olmayıp yapılmaması gereken işlemlerdendir?

84 / 100

İletişim sürecinde herhangi bir olaya ilişkin duygu ve düşüncelerin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan semboller veya alıcıya iletilmesi istenen konu, iletişimin hangi temel ögesi ile tanımlanmaktadır?

85 / 100

Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?

86 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik
sorma yetkileri için en doğru ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

87 / 100

Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

88 / 100

Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

89 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından
değildir?

90 / 100

Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur?

91 / 100

Toplum ve insan davranışları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

92 / 100

Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez?

93 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik  Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında koruma ve güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?

94 / 100

ÖGG Kemal ve Yavuz bir fabrikanın kontrol noktasında görev yapmaktadır. Fabrika müdürü bu görevlilere mal kayıplarının önüne geçmek için iş çıkışı işçilerin üzerlerini elle arama yapma emrini vermiştir. Bu durumda ÖGG  Kemal ve Yavuz’un davranışı nasıl olmalıdır?

95 / 100

Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?

96 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir?

97 / 100

Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili düzenlenen yazılı hizmet sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

98 / 100

Su hangi yangın sınıfı için en ideal
söndürme maddesidir?

99 / 100

Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

100 / 100

Demirin paslanması hangi yanma şekline örnek olarak verilir?

Skorunuz

0%

Please rate this quiz