Bize     Ulaşın (0224) 272 15 54     Sosyal Medya

Image Alt

DENEME SINAVLARI

/100
0 oylar, 0 ortalama
8
Oluşturma tarihi

TEMMUZ AYI DENEME SINAVI

Temel Eğitim Sınavı Temmuz Ayı Deneme Sınavı

1 / 100

Bilgi, duygu ya da düşünce akımının
gerçekleştirildiği ve davranışta değişiklik
yaratan sürece ne denir?

2 / 100

“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

3 / 100

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri ortak yetki alanına girmez?

4 / 100

5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 100

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

6 / 100

Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?

7 / 100

Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

8 / 100

‘‘Hiç kimse bilgilerinin elvermediği bir
sesi duyacak kulağa sahip değildir.’’
Nietczhe (Niçe) bu sözüyle iletişime ait
hangi kuralı hatırlatmaktadır?

9 / 100

VIP koruma altında olan bir kişi ziyaret için Adana’dan İstanbul’a gideceğinden, yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini kontrol etmeye gerek yoktur?

10 / 100

VIP tören alanına geldiğinde silahlı bir saldırı olması durumunda korumaların yapması gereken öncelikli hareket aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 100

Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için Valiliğe yapacakları başvuru neticesinde, İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez?

12 / 100

Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetin eyleme dönüşme safhalarından biri değildir?

13 / 100

………… duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

14 / 100

Otobüs terminalinin kapı detektöründen geçen şahsın üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit eden özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?

15 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?

16 / 100

Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

17 / 100

Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

18 / 100

Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?

19 / 100

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir?

20 / 100

Rentek manevrası nedir?

21 / 100

Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur?

22 / 100

Para ve değerli eşya naklinde görevlendirilen silahlı özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik kimlik kartı ve taşıdığı silaha ilişkin ruhsat ile birlikte hangi geçerli resmi belgeyi de yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur?

23 / 100

Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

24 / 100

.İletişimde çok önemli bir öğe olan “ilk izlenim” karşımızdaki kişinin hangi özellikleri hakkında bilgi vermez?

25 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir?

26 / 100

Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

27 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine girilmemesinin sebeplerindendir?
I. Delilleri bozmamak
II. Delilleri değiştirmemek
III.Delillerin olay yeri dışına çıkmasını engellemek

28 / 100

Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?

29 / 100

Bagaj içinde bulunan patlayıcı maddeleri tespit eden ve bunu alarm ile bildirme özelliğine sahip olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 100

Aslında dinlemeyen, dinliyormuş gibi yapan ve zihnen çok uzaklarda olan insanlara hitap edildiğinde uykudan uyanır gibi sıçrarlar. Bu tür dinlemeler genellikle konferans, seminer, kalabalık, ışık ortamı zayıf ve sıcak ortamlarda daha sık görülür. Yukarıda anlatılan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 100

Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden biri değildir?

32 / 100

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?
I- Kartlı geçiş sistemi
II- X-ray cihazı
III-Metal dedektörü

33 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?

34 / 100

X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?

35 / 100

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

36 / 100

Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?

37 / 100

Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

38 / 100

Devriye hizmetinin amaçları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

39 / 100

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?

40 / 100

Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda  aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?

41 / 100

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

42 / 100

Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?

43 / 100

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri
sanatının ilkelerinden biri değildir?

44 / 100

“Koruma şekilleri, korunan kişinin……………..göre belirlenmektedir.” cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

45 / 100

Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 100

Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

47 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerden değildir?

48 / 100

Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez?

49 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma çeşitlerinden değildir?

50 / 100

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

51 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?

52 / 100

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?

53 / 100

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

54 / 100

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile  yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

55 / 100

Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

56 / 100

Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?

57 / 100

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile……………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

58 / 100

Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

59 / 100

Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı sabit yere ne ad verilir?

60 / 100

VIP bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

61 / 100

“Aynı veya eşit değerde bir iş için, cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” hükmü hangi kanunda yer almaktadır?

62 / 100

Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

63 / 100

Özel güvenlik görevlisinin, görevleri ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri kolluk kuvvetlerine teslim ederken düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

64 / 100

İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?

65 / 100

Bir kişi, kendisini başkalarının
yerine koyabiliyor ve onların
sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya
çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin
etkisi altındadır?

66 / 100

Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten  sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev
yapan görevlilere ne denir?

67 / 100

İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazazedenin solunum değerlendirmesini hangi yöntemle yapmalıdır?

68 / 100

Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?

69 / 100

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

70 / 100

Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

71 / 100

Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

72 / 100

Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

73 / 100

Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

74 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?

75 / 100

Aşağıdakilerden hangisi empatiyi tanımlar?

76 / 100

Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafeye kişisel alan mesafesi denir. Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe ölçüsü ne olmalıdır?

77 / 100

Kalabalığa yakın bir noktada duyulan patlama sesi üzerine şahısların korku, endişe ve kontrolsüz bir şekilde hedef gözetmeksizin kaçışmasıyla başlayan davranış şekli hangisidir?

78 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

79 / 100

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

80 / 100

Görevli oldukları fabrikada devriye  görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?

81 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda rastlanan eylem biçimleri arasında değildir?

82 / 100

Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne isim verilir?

83 / 100

İl Özel Güvenlik Komisyonu, özel güvenlik hizmeti verilecek olan yerle ilgili karar alırken, koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?

84 / 100

X-Ray cihazından geçen metaller renkli monitörde hangi renkte görünürler?

85 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?

86 / 100

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?

87 / 100

Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden hangisi kanun dışı olarak değerlendirilemez?

88 / 100

İlk ekip olan özel güvenlik görevlileri Hakan ve Sezgin, görev alanı içerisinde bir olayla karşılaştıklarında aşağıda yer alan davranışlardan hangisini yaptıklarında yetki aşımına girer?

89 / 100

Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

90 / 100

Aşağıdakilerden hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?

91 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

92 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir?

93 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

94 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

95 / 100

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

96 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

97 / 100

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

98 / 100

Yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisi bu hizmeti ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisini göz önünde bulundurmaz?

99 / 100

“İletişimde ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemlidir.” sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

100 / 100

Bir suç işlemek veya buna iştirak ya da yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan bir kimsenin yakalanması amacıyla ikametinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılan arama niteliği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Skorunuz

0%

Please rate this quiz